Naslovna | Kontakt

Razvojni put
Politika kvaliteta
Sertifikati
Uslovi isporuke
Kontakt
 
Politika kvaliteta
 
Perfom doo je porodična organizacija sa tradicijom obrade metala, koja datira još od 1942.g. Prepoznatljiva po radnom ambijentu, zdravim međuljudskim odnosima i stalnom unapređenju znanja. Sa neprekinutim ulaganjima u opremu, organizacija je uspela da u delatnosti proizvodnje, prerade i prodaje perforiranih limova, presovanih i perforiranih delova i komponenti, spoji majstorsku praksu sa najsavremenijom tehnologijom. To je rezultiralo ispunjavanjem zahteva i očekivanja korisnika, te sticanjem visokog nivoa njihovog poverenja. U želji da svojim poslovnim procesima i ubuduće upravlja na takav način, da postigne zadovoljstvo, ne samo kupaca, već svih zainteresovanih strana, izražavajući sopstvenu brigu o zaštiti bezbednosti i zdravlja na radu i održivosti životne sredine, organizacija je uspostavila i primenila integrisane menadžment sisteme u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001: 2015, OHSAS 18001: 2007 i ISO 14001: 2015 i posvećena je njihovom kontinuiranom poboljšanju.
 
Namera je organizacije da:
  • Obezbedi uslove za rad, u kojima će se održati i razvijati međusobno poštovanje i kolegijalnost zaposlenih, stvarati kreativna radna atmosfera, uz maksimalno korišćenje potencijala zaposlenih i podsticanjem inovativnosti u radu i zalaganju;
  • Ulaže u istraživanje i razvoj proizvoda, prateći želje i očekivanja kupaca i zahteve tržišta, počev od edukacije zaposlenih, obezbeđenja savremene opreme za rad i usavršavanja proizvodnog procesa;
  • Kontinuirano isporučuje proizvode/usluge usaglašene sa zahtevima korisnika, te pronalazi mogućnosti za unapređenje njihovog kvaliteta, svakodnevno, kroz pojedinačne korake i angažovanje svih zaposlenih, a naročito uvažavajući mišljenje i zapažanja korisnika;
  • Bude pouzdan i poželjan kupac / saradnik, vodeći računa o mogućnostima, ali i potrebama svojih dobavljača/ saradnika.

Organizacije je posvećena zaštiti životne sredine putem prevencije zagađenja, odnosno stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta životnom sredinom radi unapređenja performansi životne sredine.

Organizacija je privržena prevenciji povreda i ugrožavanja zdravlja, te teži ka stalnom poboljšavanju učinka i sistema upravljanja zaštitom i bezbednošću zdravlja na radu. U tom cilju organižacija obezbeđuje usaglašavanje najmanje sa odgovarajućim zakonskim propisima , a koji se odnose na opasnosti po bezbednost i zdravlje na radu.


 
Perfom d.o.o.
Knjaza Miloša 165
31210 Požega / Srbija

Tel:
+381 31 3816 656
+381 31 714 380

Fax:

+381 31 715 955

Mobtel prodaja:

+381 65 825 0514
+381 65 825 0515

Email